نتایج اولین قرعه کشی " مخصوص خریداران سامانه "
تاریخ : 1394/9/7

بسمه تعالی

نتایج قرعه کشی بین 101 عزیز شرکت کننده در قرعه کشی سیستم گیلان کده
تعداد شانس ها : 19710
هر 5000 ريال یک شانس

برندگان:
kozet
یلدا
tala
123456
18
film0789
barg
mohsenweb
0098
site


جوایز:

نفر اول: 100.000 تومان 1.000.000 بازدید

نفر دوم : 50.000 تومان 1.000.000 بازدید

نفر سوم : 25.000 تومان 1.000.000 بازدید

نفر چهارم : 1.000.000 بازدید

نفر پنجم : 750.000 بازدید

نفر ششم: 600.000 بازدید

نفر هفتم : 450.000 بازدید

نفر هشتم: 300.000 بازدید

نفر نهم : 150.000 بازدید

نفر دهم : 50.000 بازدید

موفق و پیروز باشید.