افزایش تاثیر اختصاص بازدید به سایت ها
تاریخ : 1394/8/11

بسمه تعالیکاربران گرامی ، حتما جهت افزایش تاثیر بازدید ها بر روی سایت هایتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
1.به صورت روزانه بازدید هایتان را اختصاص دهید.
2.از امکان ارسال بازدید در ساعت بهره ببرید.
در صورت استفاده از امکان تعداد بازدید در ساعت دیگر نیازی به اختصاص روزانه نیست!
3.حداقل 3 مطلب مفید داشته باشید و یا هر ماه حداقل 1 مطلب جدید ارسال نمایید.
4.در پرتال تبادل لینک،سایتتان را ثبت نمایید.
5.به صورت منظم و صعودی بازدید اختصاص دهید.
6.سعی نمایید،بین 30 تا 90 روز این فرایند را اعمال نمایید.
7.حداقل ده لینک ثبت نمایید.
*.سامانه گیلان کده تمام ای پی ها و... را به صورت مساوی بین سایت ها تقسیم می نماید.


موفق و پیروز باشید.