کاهش تعرفه خرید بازدید / افزایش بازدید
تاریخ : 1396/7/18

بسمی تعالی ؛ مشتریان گرامی سیستم گیلان کده ؛
از این پس با تعرفه 4 ريال میتوانید بازدید های مورد نیاز خود را تامین نمایید.
ارزش هر امتیاز در سیستم افزایش بازدید گیلان کده 40 ريال و معادل 10 بازدید می باشد.


نکات ویژه :
1)در گیلان کده به میزان بازدید مورد نیاز همان روز وب سایت خود امتیاز اختصاص دهید.
2)هر بازدید جهت ارسال به سایت شما نیاز به 0.1 امتیاز دارد.
3)جهت خرید پکیج های تخفیفی از بخش پیشنهاد ویژه استفاده نمایید.
4)هر 50000 ريال خرید از گیلان کده 1 امتیاز در قرعه کشی اسفند ماه
5)برای تاثیر گذاری سریع و صحیح بر روی رتبه الکسا باید اقدامات زیر را انجام دهید :
5.1) ابتدا حداقل ده لینک ثبت نمایید.
توجه : برای تاثیر گذاری در گوگل و بالا کشیدن کلمات کلیدی توصیه میگردد از 50 لینک استفاده نمایید.
5.2) به طور توسط توصیه میگردد روزانه 2000 بازدید ( معادل 200 امتیاز ) به لینک خودتان اختصاص دهید.
توجه : با این کار متناسب با بار ترافیکی سایت پیوسته لینک شما در چرخه بازدید قرار خواهد گرفت
5.3) مشاهده شیب نزولی الکسا به حجم ترافیک روزانه سایت بستگی خواهد داشت.
توجه : جهت اثرگذاری در الکسا پیشنهاد می گردد حداقل از 10 لینک استفاده نمایید در اینصورت تاثیر بازدید ها بعد از یک تا دو هفته قابل رویت خواهد بود.