اطلاعیه تغییر سیاست های درآمدی سیستم گیلان کده | افزایش درآمد ها
تاریخ : 1396/5/5

بسمی تعالی


کاربران گرامی طی تغییرات و بروز رسانی انجام شده از این پس مبالغ ارتقا اکانت و ضریب همکاری افزایش پیدا کرد.لزا خواهشمندیم به دلیل بروز بودن قوانین سیستم نسبت به مطالعه قوانین اقدام فرمایید.


کسب درامد مخصوص گروه برنزی :
اکانت مادام العمر مخصوص تمامی کاربران عضو
هزینه قابل پرداخت جهت فعال سازی صفر تومان
امتیاز در ازای فعالیت 30 روزه 48600
وجه نقد در ازای فعالیت 30 روزه 9720 تومان


کسب درامد مخصوص گروه نقره ای :
اکانت 30 روزه مخصوص افزایش ضریب همکاری
هزینه قابل پرداخت جهت فعال سازی 18880 تومان
امتیاز در ازای فعالیت 30 روزه 194400
وجه نقد در ازای فعالیت 30 روزه 38880 تومان


کسب درامد مخصوص گروه طلایی :
اکانت 30 روزه مخصوص افزایش ضریب همکاری
هزینه قابل پرداخت جهت فعال سازی 29800 تومان
امتیاز در ازای فعالیت 30 روزه 324000
وجه نقد در ازای فعالیت 30 روزه 64800 تومان


جهت برداشت وجه به صورت نقد نیاز به موجودی امتیاز خواهید داشت!