هشدار به کاربران متخلف !
تاریخ : 1396/2/3

بسمی تعالی

از تمامی کاربران تقاضا میشود قبل از فعالیت در سیستم قوانین سایت را مطالعه نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف طی حداکثر سه مرتبه اکانت و تمامی امتیازات کاربر مسدود خواهد شد.

1) در صورت ارتقا کاربری تنها برای ایپی های ایران وجه نقد واریز خواهد شد!
2) در صورت استفاده از ایپی خارجی در کاربری های ارتقا یافته بدون تذکر موجودی صفر خواهد شد.
3) در صورت انتقال وجه امکان بازگشت امتیاز وجود ندارد ! ( در صورت تمایل شخص دریافت کننده میتواند بازدید را مجدد انتقال دهد )
4) قبل از رسیدن موجودی نقدی پنلتان به 129999ريال درخواست برداشت ثبت نمایید
5) و....


موفق و پیروز باشید