تبریک سال 1395 - نتایج قرعه کشی فروردین ماه 95
تاریخ : 1395/1/1

فرا رسیدن سال 1395 بر تمام ایرانیان فرخنده باد...


بسمه تعالی
نتایج قرعه کشی تاریخ 1395/1/1

قرعه کشی شماره یک ( هر 50000 ريال خرید یک امتیاز )
نفر اول «
013 » برنده مبلغ 30.000.000 ريال
نفر دوم « $iran$ » برنده مبلغ 20.000.000 ريال
نفر سوم « B3da » برنده مبلغ 10.000.000 ريال

قرعه کشی شماره دو ( برترین بازدید کننده )
«
kozet » برنده 50.000.000 ريال


اثبات پرداختی ها


موفق و پیروز باشید.