12

««« تبلیغات هزینه نیست،شک نداشته باشید که در هر شرایط و هر زمان تبلیغات به نفع شما خواهد بود …. »»»

” گیلان کده ” افزایش بازدید حرفه ای ویدئوهای آپارت خود را به ما بسپارید ” گیلان کده “

بسته افزایش بازدید آپاراتی " 200 "
30 هزار تومان
200 بازدید آپاراتی
مخصوص یک ویدئو ( 200 * 1 )
قیمت در آپارات : 66.080 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 36.080 تومان
بسته افزایش بازدید آپاراتی " 200 "
50 هزار تومان
200 بازدید آپاراتی
مخصوص دو ویدئو ( 200 * 2 )
قیمت در آپارات : 132.160 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 82.160 تومان


 

بسته افزایش بازدید آپاراتی " 500 "
70 هزار تومان
500 بازدید آپاراتی
مخصوص یک ویدئو ( 500 * 1 )
قیمت در آپارات : 165.200 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 95.200 تومان
بسته افزایش بازدید آپاراتی " 500 "
120 هزار تومان
500 بازدید آپاراتی
مخصوص دو ویدئو ( 500 * 2 )
قیمت در آپارات : 330.400 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 210.400 تومان


 

بسته افزایش بازدید آپاراتی " 1000 "
130 هزار تومان
1000 بازدید آپاراتی
مخصوص یک ویدئو ( 1000 * 1 )
قیمت در آپارات : 306.800 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 176.800 تومان
بسته افزایش بازدید آپاراتی " 1000 "
230 هزار تومان
1000 بازدید آپاراتی
مخصوص دو ویدئو ( 1000 * 2 )
قیمت در آپارات : 613.600 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 383.600 تومان


بسته افزایش بازدید آپاراتی " 2000 "
240 هزار تومان
2000 بازدید آپاراتی
مخصوص یک ویدئو ( 2000 * 1 )
قیمت در آپارات : 613.600 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 373.600 تومان
بسته افزایش بازدید آپاراتی " 2000 "
440 هزار تومان
2000 بازدید آپاراتی
مخصوص دو ویدئو ( 2000 * 2 )
قیمت در آپارات : 1.227.200 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 787.200 تومان


بسته افزایش بازدید آپاراتی " 5000 "
550 هزار تومان
5000 بازدید آپاراتی
مخصوص یک ویدئو ( 5000 * 1 )
قیمت در آپارات : 1.416.000 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 866.000 تومان
بسته افزایش بازدید آپاراتی " 5000 "
1 میلیون 50 هزار تومان
5000 بازدید آپاراتی
مخصوص دو ویدئو ( 5000 * 2 )
قیمت در آپارات : 2.832.000 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 1.782.000 تومان


بسته افزایش بازدید آپاراتی " 10000 "
1 میلیون تومان
10000 بازدید آپاراتی
مخصوص یک ویدئو ( 10000 * 1 )
قیمت در آپارات : 2.832.000 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 1.832.000 تومان
بسته افزایش بازدید آپاراتی " 10000 "
2 میلیون تومان
10000 بازدید آپاراتی
مخصوص دو ویدئو ( 10000 * 2 )
قیمت در آپارات : 5.664.000 تومان
تخفیف ویژه گیلان کده : 3.664.000 تومان


بسته افزایش بازدید آپاراتی " تجاری"
تماس بگیرید
بی نهایت بازدید آپاراتی
مخصوص بی نهایت ویدئو
قیمت در آپارات : بی نهایت
تخفیف ویژه گیلان کده : بینهایت

جهت سفارش و اطلاع از بسته های تجاری که شامل کلیپ ها و بازدید های بالاست با ما تماس حاصل فرمایید.

سفارشات 6 ماهه شامل 15 % تخفیف و سفارشات 12 ماهه شامل 20 % تخفیف می باشند.

آمار و اطلاعات سیستم اختصاصی بازدید ویدئویی گیلان کده " بروزرسانی 29 دی "
Start:1396-01-14
Update:1396*10*29*Version 7

96619638

تعداد بازدید های ارسالی

12235

تعداد ویدئوهای به اتمام رسیده

279

تعداد ویدئوهای فعال

299

حداکثر ظرفیت سیستم

بالا